Seniorklubbens bestyrelse

Kontakt til klubben: seniorgolf@seniorgolfkaloe.dk

Formand

Knud Andersen

Næstformand

Peter Andresen

Kasserer

Jens Chr. Petersen

Bestyrelsesmedlem

Jonna Rasmussen

Sekretær

Birger Moss- Petersen

Suppleant

Bente Krogh

Suppleant

Elke Andresen

Revisor

Carsten Skivild

Revisorsuppleant

Bente Krogh

Scroll to Top