Lokalregler 

Lokalregler

Gældende for Kalø Golf Club (Revideret d. 1/5-23)

FAIRWAYMARKERINGER ER TIL MIDT GREEN

Hvid 200 m Gul 150 m Rød 100 m Blå 50 m


OUT OF BOUNDS

  • Ved spil på hul 1 er nærmeste kant af grusvejen til venstre for hul 1.
  • Ved spil på hul 10 er nærmeste kant af vejen i venstre side.
  • Mellem hul 14 og hul 15 hul gælder kun ved spil på hul 14.

Ved spil på andre huller end på hul 14, er de hvide/sorte Out of Bounds pæle at betragte som ikke flytbare forhindringer (Regel 16-1).

 

STRAFOMRÅDER OG RETNINGSPÆLE

Alle pæle, der markerer strafområder, areal under reparation eller retningspæle i fairways, er at betragte som ”ikke flytbare forhindringer”, og der må tages lempelse for disse i henhold til Regel 16-1.

 

TRÆER

Træer med støttepæle, er Ikke flytbare forhindringer. Der må tages lempelse i henhold til regel 16-1.

 

DROPPEZONE

Hul 5 – En bold spillet fra teested 57, der befinder sig i strafområdet efter at have passeret strafområdets grænse, droppes indenfor den markerede droppezone på bakken bag teested 49.

 

DROP BOLD PÅ FAIRWAY VED BOLD OUT OF BOUNDS ELLER MISTET

Når en bold er out of bounds eller mistet, spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

 

ETIKETTE OG ORDENSREGLER

  • Husk at rive i bunkers efter brug – efterlad hele riven i bunkeren.
  • Der må ikke køres eller trækkes med trolley mellem green og greenbunkers samt over teesteder.
  • Beskyt banen, opret nedslagsmærker og genplacer tørv på banen.
  • Pitchfork er obligatorisk og skal kunne forevises.
  • Greenkeeperne har fortrinsret og skal give signal, før der må spilles videre.
  • Luk hurtigere spillere igennem.
  • Anvisninger fra baneservice skal følges.
Scroll to Top