Bold med kgc png-1 Lokalregler

Lokalregler gældende for Kalø Golf Club ( REV 01.01.19 )

FAIRWAYMARKERINGER ER TIL MIDT GREEN

Hvid 200 m. Gul 150 m. Rød 100 m. Blå 50 m.

OUT OF BOUNDS

 • Ved spil på hul 1, er nærmeste kant af grusvejen til venstre for hul 1.
 • Ved spil på hul 9, er vejen for enden af hul 9, Out of Bounds.
 • Ved spil på hul 10. er nærmeste kant af vejen i venstre side.
 • Mellem hul 14 og hul 15 hul, gælder kun ved spil på hul 14.

Ved spil på andre huller end på hul 14, er de hvide/sorte Out of Bounds pæle at betragte som ikke flytbare forhindringer REGEL 16-1.

STRAFOMRÅDER OG RETNINGSPÆLE

 • Alle pæle der markerer strafområder, areal under reparation eller retningspæle i fairways, er at betragte som ”ikke flytbare forhindringer”, og der må tages lempelse for disse i henhold til Regel 16-1

TRÆER

 • Træer med støttepæle, er ikke flytbare forhindringer, der må tages lempelse i henhold til regel 16-1.

DROPPEZONE

 • Hul 4 og hul 6 – En bold der befinder sig i strafområdet, efter at have passeret grænsen mellem de opsatte skilte på den side af strafområdet der vender ind mod green, skal droppes indenfor den markerede droppezone.
 • Hul 5 – En bold spillet fra teested 57, der befinder sig i strafområdet, efter at have passeret strafområdets grænse, skal droppes inden for den markerede droppezone, på bakken bag teested 49.

ETIKETTE OG ORDENSREGLER

 • Husk af rive i bunkers efter brug – efterlad hele riven i bunkeren.
 • Der må ikke køres eller trækkes med trolley mellem green og greenbunkers samt over teesteder.
 • Beskyt banen, opret nedslagsmærker og genplacer tørv på banen.
 • Pitchfork er obligatorisk og skal kunne forevises.
 • Greenkeeperne har fortrinsret og skal give signal, før der må spilles videre.
 • Luk hurtigere spillere igennem.
 • Anvisninger fra baneservice skal følges.