De enkelte udvalg findes i menuen ovenfor

 Udvalg og mailadresser i Kalø Golf Club

Herunder kan du se hvilke udvalg der er i Kalø Golf Klub, samt hvem der er kontaktperson.

En detaljeret beskrivelse af udvalgenes opgaver finder du under hvert udvalg i menuen ovenfor.

Baneudvalg:

Kontaktperson: Per Lauesen – baneudvalg@kaloegolf.dk

Begynderudvalg:

Kontaktperson: Jørgen Elkjær-Nielsen – begynderudvalg@kaloegolf.dk

Kommunikationsudvalg :

Kontaktperson:  – nyhedsudvalg@kaloegolf.dk

Dommerudvalg:

Kontaktperson: Peter Grünbaum – dommerudvalg@kaloegolf.dk

Festudvalg:

Kontakt: festudvalg@kaloegolf.dk

Handicapudvalg:

Kontaktperson: Martin G. Riemenschneider – handicapudvalg@kaloegolf.dk

IT udvalg:

Kontaktperson: Martin G. Rimenschneider – kontor@kaloegolf.dk

Juniorudvalg:

Kontaktperson: Sander Nielsen – juniorudvalg@kaloegolf.dk

Klubhusudvalg:

Kontaktperson: Inger Sørensen – klubhusudvalg@kaloegolf.dk

Matchudvalg:

Kontaktperson: Lars Nielsen – matchudvalg@kaloegolf.dk

Sponsorudvalg:

Kontaktperson:  – sponsorudvalg@kaloegolf.dk

Sportsudvalg:

Kontaktperson: Jesper Skau  – sportsudvalg@kaloegolf.dk

Torsdagsherrerne:

Kontaktperson: Carsten Fischer – carfis@webspeed.dk

Tirsdagsdamerne:

Kontaktperson: Annette Elkjaer-Nielsen – aelkjaer@hotmail.com

Seniorklubben:

Kontaktperson: Ib Paikjær – seniorgolf@seniorgolfkaloe.dk

Ris og Ros:

risogros@kaloegolf.dk