Kalø Golf Clubs bestyrelse.

Formand:

Inger Sørensen
tlf. 3053 3163
ingerl.s@mail.tele.dk

Næstformand:

Jørgen Elkjær-Nielsen
tlf. 9360 9425
jelkjae2@yahoo.dk

Bane- klubhusudvalg:

Per Lauesen
tlf. 2250 8265
pln@arkil.dk

Match udvalg:

Lars Nielsen
tlf. 3078 4946
LNI@CP.dk

Sekretær:

Lene Schaal
tlf. 61609790
leneshall@gmail.com