Matchleder information seniorklubben

Matchlederne har 3 hovedopgaver:


  • Opkræve den ugentlige fee og v.h.a. medlemslisten notere, hvem der har betalt.
  • Nye medlemmer noteres på listen.
  • Fee ́s og medlemsliste afleveres til klubbens kasserer eller et andet medlem af bestyrelsen.
  • Organisere lodtrækning til 4-bolde. Boldene sendes ud til gunstart på hul 10 – 18 og hul 1.
  • Sikre at medlemmerne er informerede om den aktuelle matchform.
  • De 2 Matchledere skifter hver mandag i henhold til ”Matchkalender”.
  • Matchkalenderen kan ses i menuen ovenfor.


Matchlederne skal være opmærksom på, at der spilles forskellige matchformer fra mandag til mandag. Matchformen fremgår af Matchkalenderen.

I perioden fra 1. april indtil generalforsamlingen er mødetid 08:30 med gunstart 9:00.

Efter Generalforsamlingen er der ”Vintergolf” med mødetid 09:00 og gunstart 09:15.

Matchform og opkrævning af fee organiseres blandt de fremmødte

Scroll to Top