Vedtægter for +65 Onsdagsherrer

§ 1. Klubbens navn er + 65 Onsdagsherrer Kalø Golf Club.

§ 2. Klubbens formål er at arbejde på at give alle mænd på + 65 år mulighed for at udøve golfspillet med ligesindede og udbygge det sociale sammenhold. Xl – gæster er velkomne.

§ 3. Der spilles i to rækker A og B. Bestyrelsen fastsætter, hvor handicappet skiller rækkerne, hvilket er afhængig af de deltagende spilleres handicap, så der hver gang bliver ca. lige mange spillere i hver række.

§ 4. Vi spiller hver onsdag formiddag med mødetid senest kl. 8.30 og med gunstart kl. 9.00.

§ 5. Der foretages digital tilmelding og lodtrækning til hold– dog således at buggybrugere flyttes parvis på samme hold.

§ 6. Matchfee for medlemskabet er pr. spillerunde, alle beløbene går til præmier, der anvendes i cafeen eller shoppen.

§ 7. Der er generalforsamling onsdag i uge 41 (oktober), som er den sidste spilledag i året med præmier. Herefter spilles efter individuelle tilmeldinger på GOLFBOX.

§ 8, Bestyrelsen er på 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen. I henhold til Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen beretning.

3. Fastsættelse af match-fee.

4. Behandling af indkomne forslag, 2 uger før generalforsamling.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i lige år og 3 medlemmer for 2 år i ulige år. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Formanden tegner + 65 Onsdagsherrer over for KGCs bestyrelse.

6. Eventuelt.


Vedtaget 4. april 2018.

Ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 11. oktober 2023.

Scroll to Top