For et tillæg til dit normale kontingent som fuldtidsmedlem af din golfklub på kr.: 900,00, kan du være med i XL-Golf, som er en aftale mellem golfklubberne Hammel, Ikast, Kalø, Norddjurs, Randers, Tange Sø og Viborg – i alt 135 huller.

Som medlem af XL-Golf kan du frit spille lige så mange runder du har lyst til på de nævnte baner. Dit medlemskab gælder hele kalenderåret 2017.

Der udleveres ikke noget bagmærke til 2017, da alle XL-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.

Vilkår gældende for ordningen.

Du kan frit, uden begrænsninger spille på de øvrige involverede golfklubbers golfbaner som greenfee spiller med de rettigheder og pligter en greenfee spiller har.

Alene fuldgyldige medlemmer i de involverede klubber kan blive omfattet af ordningen.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne.

De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af de respektive klubbers fuldgyldige medlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et XL-medlemskab.

Arrangementer.

Når du deltager i specielle arrangementer, som f.eks. Company Days eller Klub i Klubben ”pakkeløsninger”, må du forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere. Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af Fritspilsordningen i forbindelse med sådanne arrangementer med mindre det er udtrykkeligt aftalt med klubben.

Karenstid

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under XL-ordningen, indføres en karenstid på 3 år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt XL-ordningen i den nye klub.

Som XL-medlem skal du:

Bestille din tid på GolfBox – HUSK at bekræfte din tid!