Kære medlemmer

Nu gik den ikke længere med det gode vejr som vi har været begunstiget af her i november og december.

Vi har fra i dag fredag flyttet flagene ud på vintergreens, det betyder at vi skal spille fra vinter teesteder og til vintergreens.

Med venlig hilsen

Kalø Golf Club