Kære medlemmer og andre interesseret

Vi har plads til flere deltagere til vores matcher i Jubilæumsugen fra den 11-20. august.

Husk også at tilmeld jer til Jubi Festen den 12. august, man kan tilmelde sig til festen på golfbox.

Bak op omkring vores 25 års jubilæum, så vi kan få et brag af en uge.

Kalø Golf Club