Så er vi klar med nye datoer for Begynderteori.

Det er Tirsdag d. 31.05 og tirsdag d. 7.06.

Begge dage kl. 17.00

Tilmelding på opslagstavlen i mellemgangen.

Underviser er Peter Grünbaum