Kære spillere
I starten af uge 38 går Greenkeeperne i gang med at prikke greens.
Det betyder, at der skal spilles til vintergreens imens dette arbejde pågår.
Når flaget igen står på sommergreens, er greens åben igen.
Vedhæftet er en lille video om processen.
Vh Kalø Golf Club