Kære medlemmer.

Vi er nu kommet på den anden side af 1. maj, og er dermed en trediedel henne i sæsonen. Vejret har indtil videre ikke artet sig specielt godt, men det ser ud til at nattefrosten i det mindste har sluppet sit tag.

Vi har samlet lidt information sammen om forskellige emner som i kan læse nedenfor.

Caféen:

Klubben har fra denne sæson overtaget driften af Café på Toppen. Vi har fået en rigtig god start, Morten laver stadig den gode mad til både medlemmer, greenfeespillere og andre gæster i huset.

Omsætningen ligger meget tæt på budget, og det er tilfredsstillende set i forhold til hvordan vejret har været siden golfsæsonen startede.

Caféen betjener medlemmer og gæster, og successen er afhængig af hvor meget vi hver især bruger dem. Vi kan fra bestyrelsens side kun opfordre alle til at bruge Café på Toppen så meget som muligt, og én ting er helt sikker – Morten er klar!

Jubilæumsugen:

Jubilæumsudvalget er nu ca. 95% færdig med programmet, der er kommet mange gode forslag på bordet til hvordan de 25 års jubilæum skal markeres.

Det endelige program forventes at kunne offentliggøres sidst i maj.

Lidt af sløret kan dog løftes nu, idet Jubilæet afholdes i perioden 11. – 20 august, der bliver bl.a. en reception for klubbens medlemmer hvor bl.a. tidligere formænd, klubbens tidligere golftrænere og medarbejdere vil blive inviteret.

Der spilles flere turneringer i jubilæumsugen, bla. en Pro-am turnering og en golf/poker turnering. Den 19. august afvikles en åben turnering kaldet Supermatchen med en præmiesum på 300.000 kr.

Søndag den 13. og søndag den 20 august bliver der mulighed for at greenfee gæster kan spille vores bane til kun 25 kr. pr. person

Vi får i jubilæumsugen brug for en masse frivillige hænder til at hjælpe til med forskellige opgaver. Der kommer en besked ud senere hvor man kan melde sig til opgaverne. Vi håber at alle medlemmer vil deltage aktivt i ugen, så vi kan få en flot markering af klubbens 25 års jubilæum.

Shop:

Vi har siden generalforsamlingen arbejdet på at finde en model for den fremtidige drift af Shoppen. Vi har haft flere forskellige løsninger i spil, den der er valgt, er valgt fordi det er den økonomisk mest gunstige for klubben.

Fremover drives shoppen af Jan Lykke og Martin Riemenschneider som en selvstændig forretning. Jan og Martin har overtaget driften af shoppen og hele varelageret pr. d. 1. maj, og der er udarbejdet en aftale der beskriver rammerne for driften af shoppen.

Vi ønsker Jan og Martin held og lykke, og vil opfordre alle medlemmer til at støtte shoppen.

XL-golf:

Indtil videre er der solgt lidt over 100 kort, det er nogen flere end vi havde regnet med, og viser en rigtig god interesse for ordningen. Vi håber at alle der har købt kortet får stor glæde af det, og så håber vi også vi får en masse gæster fra de andre klubber – jo flere der kommer og spiller hos os, jo større andel af den samlede pulje tilfalder nemlig os når regnskabet skal gøres op engang til efteråret.

Udenomsarealer, puttinggreen, vaskeplads, lys på p-plads mm.:

Der er ved at være styr på arealerne rundt om klubhuset. Når vi nu snart får åbnet den nye puttinggreen (den har ikke haft en nem start med de lave temperaturer der har været), så vil vi få et centralt samlingspunkt, som vi håber at alle vil bruge til såvel træning, puttekonkurrencer og hyggeligt samvær.

Den nye vaskeplads er også klar til at blive taget i brug, planen er at vi vil lave et hegn rundt om den, som omkranser både vaskeplads og fliseareal hvor der af og til henstilles tom emballage fra Caféen.

Vi har fået sponseret nogle lygtepæle og lamper, som det er planen at sætte op på p-pladen for at give noget bedre lys på den øverste del. Vi regner med at det vil ske inden sommerferien.

Vaskepladsen er ikke helt klar endnu, det bliver den i forbindelse med arbejdsdagen den 20. maj.

Med golfhilsen

Bestyrelsen for Kalø Golf Club