Kære alle

Bestyrelsen har den 13. februar afholdt online bestyrelsesmøde, klik her for at læse referatet fra mødet

Kalø Golf Club

Bestyrelsen