Kære Med-Golfere
Vi har i Bestyrelsen afholdt et ekstraordinært møde ovenpå input fra medlemmer og sponsorer forrige lørdag hvor ca 40 medlemmer, primært fra senior klubberne, var mødt op. Vi har talt om hvordan vi gerne vil arbejde i Bestyrelsen, også fremadrettet, da der har været en del kommunikationsmæssige udfordringer. På mødet forrige lørdag blev der fremlagt en del forskellige fortolkninger på forløbet med forhandlinger omkring shopdriften. Lad mig også her slå fast, at der er tale om en forhandling mellem 2 parter, hvor vi ikke har kunnet blive enige om vilkårene for en fortsat aftale. Der er ikke tale om en opsigelse af nogen personer.
På Bestyrelsesmødet stillede Formanden sit embede til rådighed til andre medlemmer af Bestyrelsen, da der var sået tvivl om der fortsat var opbakningen hertil.
Inger Sørensen valgte i denne sammenhæng at takke nej til at overtage formandskabet og meddelte i stedet at hun vil træde ud af Bestyrelsen med omgående virkning. Dette blev diskuteret i forhold til om hun kunne blive, men Inger har fastholdt sin beslutning med begrundelse i manglende indflydelse på beslutninger truffet i Bestyrelsen.
Dette betyder, at der nu er en bestyrelsespost ledig, og vi vil gerne i den forbindelse opfordre alle stemmeberettigede medlemmer til at ansøge om pladsen. Der er brug for kræfter der vil arbejde positivt for Kalø Golf Clubs fremtid. Der kræves ingen forudgående forudsætninger eller kvalifikationer, andet end lysten til at gøre en positiv forskel for klubben.
Vi vil meget gerne modtage opfordringer og ansøgninger frem mod næste Bestyrelsesmøde d. 18 juli 2018.
Vi forventer desuden at afholde et medlemsmøde i lighed med sidste år, når halvårsregnskabet foreligger. Mødet forventes afholdt i anden halvdel af august.
Som en personlig note vil jeg gerne opfordre til at vi alle sammen kigger fremad. Det er ikke min opfattelse at der er nogen der vil klubben noget dårligt, men det er nødvendigt, at vi fortsat holder fokus på vores økonomi, så vi også har en super god klub i fremtiden. De misforståelser og rygter der har floreret omkring shopdriften håber jeg at vi er kommet videre fra. Jeg stiller mig stadig til rådighed for en forklaring hertil skulle det ønskes.
Med håb om forsat godt golf vejr
På Bestyrelsens vegne
Nikolaj Høstmark Petersen
Kalø Golf Club