Medlemskategorier

Senior fuldtid:*

 • DGU-kort
 • Spilleret 18 huls banen
 • Spilleret Par 3 banen
 • Frie bolde på driving range
 • Fri benyttelse af klubbens faciliteter
 • Op til 3 gæster kan få rabat på greenfee pr. runde
 • Rabat på greenfee i venskabsklubber.
 • Deltagelse i klubmatcher
 • Mulighed for medlemskab af ”klubber i klubben” i henhold til den enkelte klubsvedtægter.

Senior Flex hverdag:**

 • DGU Flex-medlemskort
 • Spilleret 18 huls banen på alle hverdag.
 • På helligdag der ligger på hverdage betales greenfee
 • Spilleret på Par 3 banen på alle hverdage.
 • Frie bolde på driving range
 • Fri benyttelse af klubbens faciliteter på hverdag
 • Ved deltagelse i klubmatcher i weekenden betales ½ greenfee
 • Mulighed for medlemskab af ”klubber i klubben” i henhold til den enkelte klubsvedtægter.
 • Som Flex-medlem har man ingen rabat på greenfee til gæster.

Long Distance:

For at opnå et long distance medlemskab, skal man bo min. 40 km fra Kalø Golf Club. Herudover skal man være fuldtidsmedlem i en anden Golf Club. Flexmedlemmer kan ikke blive Long Distance medlem i Kalø Golf Club.

 • Spilleret 18 huls banen
 • Spilleret Par 3 banen
 • Frie bolde på driving range
 • Fri benyttelse af klubbens faciliteter
 • Gratis deltagelse i åbne klubmatcher
 • Mulighed for medlemskab af ”klubber i klubben” i henhold til den enkelte klubs vedtægter.

Flexmedlem Pay and Play:

 • DGU Flex-medlemskort
 • Spilleret Par 3 banen
 • 4 voucher til 18 huls banen
 • Frie bolde på driving range
 • Mulighed for køb af 10-turs kort til 18 huls banen til kr. 2.400,-
 • Deltagelse i åbne klubmatcher mod betaling af ½ greenfee.
 • Som Flex-medlem har man ingen rabat på greenfee til gæster.

Flex-kontingent opkræves 1 gang årlig pr. 1. januar.

Ungsenior u/25 år:

 • DGU-kort
 • Spilleret 18 huls banen
 • Spilleret Par 3 banen
 • Frie bolde på driving range
 • Fri benyttelse af klubbens faciliteter
 • Op til 3 gæster kan få rabat på greenfee pr. runde
 • Rabat på greenfee i venskabsklubber.
 • Deltagelse i klubmatcher
 • Mulighed for medlemskab af ”klubber i klubben” i henhold til den enkelte klubsvedtægter.

Oprykning fra Ung-senior til seniormedlem sker pr. 1. januar, det år man fylder 25 år.

Studerende:

Et studie medlemskab kan opnås på samme betingelser som et ungsenior medlemskab. Et studiemedlemskab giver mulighed for at udskyde oprykning til seniormedlemskab til ophør af studium.

Udskydelsen kan dog maksimalt ske til 1. januar det kalenderår, hvor spilleren fylder 30 år.

Et studiemedlemskab kan opnås af studerende under længerevarende uddannelse på universitetet, handelshøjskolen, seminarium eller lignende. Studiet skal minimum have en varighed på 2 år.

Kopi af gyldigt studiekort skal fremsendes til sekretariatet senest 1/6 og 1/12, for at opnå denne kontingenttype.

Junior u/18 år:

 • DGU-kort
 • Spilleret Par 3 banen
 • Frit spil 18 huls banen, når banetilladelse er opnået.
 • Frie bolde på driving range
 • Fri benyttelse af klubbens faciliteter
 • Op til 3 gæster kan få rabat på greenfee pr. runde
 • Deltagelse i junior træning 1 gang pr. uge
 • Deltagelse i junior match/turneringer
 • Deltagelse i junior lejr

Oprykning fra junior til ung-senior sker pr. 1. januar, det år man fylder 18 år. Junior kontingent opkræves 1 gang årlig – 1. januar.

Bambino u/10 år:

 • DGU-kort
 • Spilleret Par 3 banen
 • Frit spil 18 huls banen, når banetilladelse er opnået.
 • Frie bolde på driving range
 • Fri benyttelse af klubbens faciliteter
 • Op til 3 gæster kan få rabat på greenfee pr. runde
 • Deltagelse i junior træning
 • Deltagelse i junior match/turneringer
 • Deltagelse i junior lejr

Oprykning fra bambino til junior sker pr. 1. januar, det år man fylder 10 år. Bambino kontingent opkræves 1 gang årlig – 1. januar.