Bold med kgc png-1 Matchbestemmelser

Generelle matchbestemmelser for Kalø Golf Club – 2015

MOBILTELEFONER skal være slukket under afholdelse af matcher !!!!!!

Rækkeinddeling: Spillerne deles i 3 lige store grupper.

Der kan kun spilles i den række spillerens SPH berettiger til. Hvis andet ikke står anført i matchpropositionerne.

Matchen afvikles efter DGU´s golfregler, sidste gældende udgave, samt

KGC´s lokale gældende regler. Der må kun benyttes godkendt udstyr og bolde.

Matchfee kr. 50,00, hvis andet ikke fremgår af matchpropositionerne.

Spillerens scorekort afhentes på matchkontoret senest 15 minutter før matchens starttidspunkt.

EGA handicap kræves for at kunne deltage i matcher, der gives dog dispensation for dette i Åbningsmatchen 2015.

Spilleren skal være på start ”Tee-stedet” senest 8 minutter før matchens starttidspunkt.

Gæstespillere, skal være fuldt gyldigt medlem i en golfklub under DGU, for at kunne deltage i KGC`s åbne matcher.

Gæstespillere der deltager i KGC`s matcher, skal betale ½ greenfee + fuld matchfee.

Gæstespillerens HCP må maksimalt være 36 – Damer 40 SPH på KGC (rød Tee). Herrer 43 SPH på KGC(gul Tee).

Antal matchdeltagere: Ved gunstart max. 100 spillere og ved almindelig start max. 120 spillere. PRØVEMEDLEMMER kan ikke deltage i matcher!!

Tilmelding til en match:

Der er 2 måder man kan tilmelde sig til en match:

– ONLINE BOOKING (Golfbox)

– Tilmeldingslister ophængt i mellemgangen

Måden vil fremgå af matchplan samt matchpropositioner.

Vær venligst opmærksom på tilmelding til efterfølgende SPISNING.

Tilmeldingslister: Det er IKKE TILLADT at tilmelde sig hvor en anden spillers navn er streget ud.

Tilmeldingslister opsættes kl. 10.00, 3 uger før matchen. De tages ned kl. 18.00, 4 dage før matchen.

Tilmelding uden korrekt medlemsnummer og HCP accepteres ikke.

Afbud – kan foregå indtil ½ time før starttidspunktet. Afbud efter nedtagelsen af startlisterne udløser fuld betaling af matchfee, men ikke match karantæne.

Manglende afbud udløser fuld betaling af matchfee samt 2 matchdages karantæne.

Starttid: Hvis en spiller ikke starter til tiden, men ankommer til startstedet parat til at starte inden for 5 minutter efter personens starttid, vil straffen i hulspil være tab af første hul, og i slagspil 2 straffeslag – dog kun hvis holdets sidste spiller endnu ikke har slået slag nr. 2 på første hul.

Ved Stableford har spilleren dog lov til at indhente holdet uden at spille de manglende huller. For de manglende huller tabes de tilsvarende point, dvs. hullet/hullerne streges.

Spillers afbrydelse af match: Hvor en spiller afbryder matchen, og dette har indflydelse på andre spilleres afvikling af matchen, idømmes 2 matchdages karantæne. Sygdom betragtes som lovlig forfald.

Efter anmeldelse: – accepteres ikke i klubmesterskaber. I andre matcher, afgør matchledelsen, om efter anmeldelsen, inden første start i matchen, kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads.

Startliste: Offentliggøres i Golfbox og opsættes på tavlen i mellemgangen senest 24 timer før matchen

Tee-sted: Der spilles fra GUL/RØD Tee, hvor intet andet er anført.

Caddie: Forældre må ikke gå caddie for egne børn under 19 år, dvs. det år man fylder 19 år skal regnes med.

Scorekort afleveres korrekt udfyldt og underskrevet straks efter matchen. Se golfregel 66b.

Alle scorekort skal være anført/udfyldt med opnået Stableford point, også når man har spillet slagspil.

Præmier:

Minimum 4 spillere for at udløse 1 præmie.

Minimum 8 spillere for at udløse 2 præmier.

Minimum 12 spillere for at udløse 3 præmier.

Såfremt en præmietagende spiller ikke er tilstede ved præmieuddelingen, overgår præmien automatisk til den efterfølgende spiller i rækken. Der startes med at uddele 1.præmien.

Stedfortræder kan accepteres ved aftale med matchledelsen.

Junior kan deltage, hvor intet andet er anført, men kan ikke vinde præmier indeholdende alkohol. Juniorer modtager i stedet et gavekort til Proshoppen.

Værdien for gavekort skal svare til værdien for den oprindelige præmie.

Der må maksimalt sættes 1 junior på hvert hold. Dog kan der godt sættes 2 juniorer på samme hold ved parmatcher, hvor junioren på forhånd er tilmeldt sammen med et ”voksent klubmedlem”

Der SKAL være præmie til bedste bruttoscore i slagspilsmatcher.

Protester over hændelser i en match, skal følge de i golfreglerne angivne retningslinjer. Hulspil regel 2-5 og slagspil regel 34.

Lige resultat: Hvis ikke andet er anført i matchpropositionerne

Hulspil: Sudden Death Play Off. Omspilshullerne fastsættes af matchledelsen inden start af matchen. Forslag til sløjfe for omspils huller er 1. hul – 8. hul – 9. hul, og derefter forfra igen.

Slagspil: Laveste HCP der vinder. Ved gunstart eller start på flere huller laveste HCP der vinder.

Stableford: Laveste HCP der vinder. Ved gunstart eller start på flere huller laveste HCP der vinder.

Dobbelt start ved gunstart: 2. hul – 3. hul – 4. hul – 9. hul – 12. hul – 13. hul – 14. hul – 15. hul.

Hverdagsmedlemmer:

Hverdagsmedlemmer der ønsker at deltage i matcher afholdt af KGC, skal betale ½ greenfee – samt matchfee kr. 50,00, indløst greenfee skal vises når scorekort afhentes. Hverdagsmedlemmer vil først blive sat på matcherne, hvis der er plads, når alle normal medlemmer er kommet med på matchen.

MATCHUDVALGET/ 2015