Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kalø Golf Club

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling til afholdelse

Onsdag d. 16. december 2015 kl. 19.00

På adressen: Kalø Golf Club, Dyrhøjgårdsvej 4, Ugelbølle, 8410 Rønde

Med følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 • 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 • 4. Godkendelse af budget, eventuelt indmeldelsesgebyr og medlemskontingenter, fordelt på de enkelte medlemskategorier
 • 5. Indkomne forslag (se bilag 1 og nedenfor)
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter
  • På valg er:
   • Brian Drastrup (modtager genvalg)
   • Michael Møller Larsen (modtager genvalg)
   • Ubesat bestyrelsespost
 • 7. Valg af revisor
 • 8. EventueltBemærk at forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24/11. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Vedlagte bilag:

  Bilag 1: Forslag om vedtægtsændringer fra KGC’s bestyrelse

  Ugelbølle den 18/11-2015

Bestyrelsen for Kalø Golf Club

Indkaldelse til KGC generalforsamling d. 16/12-2015 BILAG 1

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen forslår ændringer i vedtægterne i:

1.

§2  Formål, underpunkt 2.1 så ordlyden ændres til:

2.1 Klubben, der i henhold til lejekontrakt har brugsret til golfanlæg med bygninger og maskinpark, har til formål at drive golfanlægget, herunder at stille 18-hulsbanen til rådighed for klubbens medlemmer og greenfee spillere med spilleret i henhold til vilkår for optagelse som medlem af Dansk Golf Union (DGU), eller tilsvarende udenlandske organisationer;

 • at stille 9-hulsbanen til vederlagsfri rådighed for klubbens medlemmer og til rådighed for greenfee spillere
 • at sikre og udvikle banernes høje kvalitet, således at klubbens medlemmer og greenfee spillere kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold
 • at sikre klubhusets og omklædningsfaciliteternes gode og indbydende kvalitet, vedligeholdelsesstand og pasning
 • at have mulighed for at drive golfshop og café i klubhuset efter bestyrelsens nærmere anvisninger
 • at fremme medlemmernes færdigheder i golfspil og deres sociale samvær i klubben og at forestå den sportslige afvikling af arrangementer på golfanlægget og at udbrede interessen for kendskabet til golfspillet2.

  § 13 Regnskab og revision så ordlyden ændres til:

  13.1 Klubbens regnskabsår er 1/1 – 31/12

  13.1.1 Overgangsåret er 1/10 2015 – 31/12 2016 (15 måneder)

  13.2 Klubbens kontingentår er kalenderåret

  13.3 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt revisor.

  og som en følge af denne ændring ændres:

  § 7 Generalforsamling, § 7.2 så ordlyden i § 7.2 ændres til:

  7.2 Ordinær generalforsamling afholdes i Syddjurs kommune hvert år senest i marts (første gang i marts 2017).