Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Kalø Golf Club

 Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

Onsdag d. 17. februar 2016 kl. 19.00

På adressen: Kalø Golf Club, Dyrhøjgårdsvej 4, Ugelbølle, 8410 Rønde

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Stillingtagen til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (bilag 1)
3. Eventuelt

se bilag Bilag