Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Som tidligere meddelt på mail indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling efter anmodning fra medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes den 12. september klokken 19:00, i Rønde Idrætscenter, multisalen, Skrejrupvej 9 B 8410 Rønde

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Indkommet forslag om, at generalforsamlingen udtaler mistillid til den siddende bestyrelse i anledning af dennes håndtering af shoppens fremtid.
3. I tilfælde af flertal for forslaget i henhold til punkt 2:

Valg af bestyrelse:
a. 3 medlemmer indtil ordinær generalforsamling 2020
b. 4 medlemmer indtil ordinær generalforsamling 2019
4. Eventuelt
Stemmeberettigede er alle aktive og myndige medlemmer af Kalø golfklub.
Det er muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt.
En person kan kun repræsentere én anden ved fuldmagt, man kan altså ikke have fuldmagt med fra flere personer.

Grundet karakteren af generalforsamlingen vil deltagernes stemmeret blive kontrolleret ved indgangen, hvor også stemmesedler vil blive uddelt. Deltagerne bedes derfor medbringe deres DGU-medlemskort eller i al fald have deres DGU-medlemsnummer præsent

Klubben er vært ved en kop kaffe og kage

Indkaldelsen er også lagt på klubbens hjemmeside

Med venlig hilsen

Bestyrelsen