Hul 3.

Teestedet ligger meget højt, så der er frit udsyn over hele fairway. Driveren skal frem her og der er god plads til at slå den. Eneste forhindring på dette hul er en vandhazard 85m fra greenen i venstre side af fairway og en dyb greenbunkre i højre forkant.