Kære medlemmer af Kalø Golf Club

Klubben blev i 2019 godkendt som almenvelgørende forening, og får derved andel i en af Skat administreret momskompensationspulje.
Desværre kendes beløbet for 2019 endnu ikke, idet fordelingen mellem de godkendte foreninger først finder sted senere i efteråret 2020.
For at opretholde godkendelse som almenvelgørende er det et krav, at mere end 100 gavegivere hvert år giver et kontant bidrag på mindst kr. 200. Gavegiver kan være personer eller virksomheder, og medlemskab af klubben er ikke et krav.
Ved at oplyse CPR/CVR-nummer vil beløbet blive indberettet til SKAT, og giveren vil opnå skattefradrag.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til klubbens kasserer Per Plejdrup på telefon 26 16 65 11 eller mail: pp@realvision.dk

Nedenfor er anført et gavebrev, som kan udfyldes og afleveres til klubbens sekretariat. Gavebrevet udleveres endvidere i sekretariatet.
Kalø i september 2020 – på bestyrelsens vegne
Inger Sørensen

Gavebrev

Undertegnede yder hermed en kontant gave på kr. 200 til Kalø Golf Club.
Beløbet indsættes på klubbens gavekonto i Rønde Sparekasse, 9354 – 0000482986 eller overføres på klubbens mobilpay 20231.
Kalø den   /   2020.
Gavegiver:
Navn
Adresse
CPR eller CVR-nummer