21.10.2015

fyraftensmøde

Kære medlemmer

Mandag den 20. oktober var der indkaldt til fyraftensmøde i klubhuset, og lad os bare sige det med det samme, stort fremmøde, konstruktiv debatter, positivt atmosfære en rigtig udbytterig eftermiddag / aften.

Læs mere herunder i referatet,

Fyraftensmøde den 19/10 kl. 17-19                                            Ugelbølle den 20. oktober

Rigtig mange interesserede medlemmer var mødt op i klubhuset i går til fyraftensmødet.

Der var fyldt til den sidste stol. Det var dejligt at se den store interesse.

Vores formand Michael Larsen stod for en gennemgang af aftenens punkter  suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

En gennemgang af medlemstallene fortalte os , at tilgangen ikke er så god, som vi kunne ønske.

Flere gode forslag fra medlemmerne om nye tiltag, som måske ville kunne tiltrække nye medlemmer.

Bl.a en kontingentnedsættelse, en medlemspakke til nye medlemmer, evalueringssamtaler med prøvemedlemmer og nybegyndere. Forslag der skal arbejdes videre med i bestyrelsen.

Greenfee:

Et godt år med en indtægt på 18 huls banen på 498.131 og 9 huls banen 374.716.

Personale

Medlemmerne er blevet informeret om at to medarbejdere Jens Peter og Lotte er opsagt primært for at tilpasse vores kapacitet.

Bestyrelsen arbejder med en ny model for, hvordan medarbejderstaben skal skrues sammen. Flere modeller skal diskuteres. Proen kan evt. deles mellem flere klubber. Pro og  medarbejdere  i shop og cafe kan have flere arbejdsopgaver i klubben.

Opfordring fra medlemmerne om at klubhuset er åbent, når golfklubben er åben. Desuden var der et ønske fra seniorerne om åbning af shoppen mandag.

Ifølge Martin er omsætningen mandag for lille til at holde åbent. Medlemmernes opfordres hermed til at støtte op om shoppen.

Golfcafeen

Som allerede meddelt har Claus Nisted fået nyt job, og der skal findes en ny bemanding i cafeen. Endnu er der ikke truffet en beslutning om hvordan konceptet skal være , der er to modeller i spil. En person ansat af klubben eller en forpagter.

Flere medlemmer kommenterede begge forslag for og imod. Men konklusionen må være, at en golfcafe er et must især med henblik på klubbens sociale liv.

Indretning af klubhus

Medlemmerne efterlyste de gamle tavler med hole in one og klubmestre. Klubhusudvalget ser på sagen.

Banen

Blandt medlemmerne er der stor tilfredshed med banens stand, og der var tak til Max og greenkeeperstaben.

Der var en opfordring fra medlemmer til at fortage mere banekontrol, især på par3 banen.

Puttinggreen

Udgravningen til den nye puttinggreen ved  terrassen er påbegyndt og forventes gjort færdig til næste sæson.

Baneudvikling

Hul 7 ændres. Gul blå og rød teested flyttes til vinterteestedet til venstre for nuværende teested. Hullet laves til et kort target hul.

Dameteestedet på hul 14 flyttes til blå teested, så er hasarden ikke er i direkte linie med teestedet.

Medlemmerne efterspurgte bedre adgangsforhold til hul 9. Bedre belægning på nogle stier. Oversigt over banen på dameteestederne og pænere og større dameteesteder

Bedre parkeringsforhold og omgivelser.

Meget er lavet via frivillige især omkring klubhuset og parkeringspladsen. Vi vil i bestyrelsen arbejde videre med opgaverne, efterhånden som økonomien tillader det.

Økonomi:

Der forventes et underskud i det afsluttede regnskabsår. Vi har haft udgifter til køkken og møbler i klubhuset hvilket er en stor post. Desuden er der en ejendomskat på 280.000 til kommunen . En tung post som vi har, sammenlignet med Mollerup, der ikke betaler ejendomsskat.

Bestyrelsen arbejder hårdt på at blive fri for den. Men desværre har man i kommunen ikke vist forståelse for vores argumenter.

Nye sponsorater, støttesponsorat og plusmedlemskab, samt en tilgang i medlemstal kan være med til at sætte skub i økonomien.

Martin starter ny auktion til foråret,. Den forrige gav et overskud på 25000.

Budget:

Forventes at vise et pænt overskud i 2016

Diverse:

Hvis vi selv driver cafeen, så skal vedtægterne ændres. Desuden er bestyrelsen i overvejelser for at omlægge regnskabsåret til kalenderåret.

På gensyn den 16/12  kl.19 til generalforsamling i klubhuset

På vegne af bestyrelsen

Elisa E Plejdrup