TIL GOLFKLUBBENS MEDLEMMER

Frivillig vedr. bane, cafe og klubhus i Kalø Golf Club

Har du lyst til at yde en indsats for at gøre vores klub og bane endnu
mere attraktiv, end den er, er din indsats meget påskyndet. Jo flere der
yder en indsats, jo højere kan standarden blive og jo flere penge kan
der spares. At være frivillig giver et utrolig godt fællesskab og
kammeratskab og er du ny i klubben går det endnu hurtigere med at
finde nogle nye spillekammerater.
Der vil altid være opgaver nok at gribe i.
Læs her om nogle af mulighederne for at byde ind med det du vil/kan.

BANEN:
* reparation / maling, samt vedligeholdelse af bl.a. bordbænkesæt /
hazardpæle / skraldespande / teesteds skilte / faste bænke /
* tømme skraldespande ved teestederne
* fjerne ukrudt i bunkers
* fjerne ukrudt ved teesteds skilte og skraldespande
* skære bunkerkanter på lille og stor bane (dette måske sammen med
greenkeeperne)
* klippe græs på bunkerkanter og små skrænter med FLYMO
plæneklipper
* opsætning af “sandkasser med græsfrø” på teestederne, så
opslåede turfs dresses af spilleren selv
* buskrydde hegn og skråninger på p-pladsen, beskære læhegn på lille
og stor bane
* etablering af klokke på hul 11 og renovering af klokkerne på hul 8 og
17
* evt. andre hjælpefunktioner med banepleje

DRIVING RANGE:
* maskinopsamling af bolde
* håndsamle bolde i hegn og på marken

BUGGYS:
* rengøring af buggys jævnligt
* påfyldning af benzin

MATERIELGÅRDEN:
* eftersyn og vedligehold af den gamle maskinpark, tipvogn og buggys,
(her tænkes på en person med teknisk snilde og lidt trylleri i fingrene)

BEPLANTNING:
* areal imellem p-pladserne, samt arealet ved den store puttinggreen
rengøres og beplantes evt med laurbær og rhododendron, der er
formeret at klubbens medlemmer

GÅRDSPLADSEN VED KLUBHUSET:
* jævnlig fejning af terrasserne
* jævnlig rengøring af vaskepladsen
* blomsterkummer

BAGRUM:
* jævnlig rengøring og fejning

CAFE:
* hjælp på faste dage / tider / matcher / company-days m.v.
* tilkaldevagter, men med rimelig varsel
* rengøring i cafe
* forårs/hovedrengøring efter behov
Gruppen vedr. hjælp til cafe får direkte reference til Maria, der selv
aftaler og kontakter hjælpere efter behov.

BANEKONTROL:
* jævnligt på lille og stor bane
Gruppen vedr. banekontrol får direkte reference til Martin, der
udarbejder kørselslister.

ELARBEJDE:
* opsætning af lynafleder ved “hytten”

Som udgangspunkt vil/kan der være faste dage for nogle af opgaverne,
herunder pasning af bunkers m.v., tømning af skraldespande, medens
tidspunkt for nogle andre opgaver, bestemmes af de medlemmer der
selv byder ind med en opgave.
Vi har været en mindre gruppe på 25 – 30 frivillige (meld venligst tilbage,
om I ønsker at fortsætte med de samme opgaver som ved tidligere
tilmelding) der yder en indsats på mange forskellige områder, men jeg
kunne sagtens forestille mig, at vi er dobbelt så mange, så vi kan
inddeles i teams.
Udover dette, forestiller jeg mig 2 fælles arbejdsdage – i lighed med
tidligere – hhv forår og efterår
Har du specifikke kompetencer, du gerne vil stille til rådighed, hvis der
er behov, kan du lige give mig et vink.
Meld tilbage til mig, hvor du vil yde en indsats og jeg sørger for, måske i
samarbejde med Max, at finde opgaver og materiale til arbejdets
udførelse.

Såfremt dette har skærpet din interesse til at være med i frivilliggruppen
i Kalø Golf Club kan du kontakte mig på :
melovi321@gmail.com
martinus@larsen.mail.dk
42 30 67 12
Venlig hilsen
Freddy
Frivilligkoordinator