Nogle af klubbens frivillige har taget initiativ til at oprette et frivillige korps til at forskønne Kalø Golf Club.

Skulle du have lyst til at deltage kan du læse mere og skrive dig på sedlen i klubhuset.