Der er igen flagstænger på 18 huls banen. Der er lagt skum rundt om stangen så bolden ikke falder helt ned.
Flagstængerne må stadig ikke berøres eller tages op.