Bold med kgc png-1 Velkommen til Kalø Erhvervsklub.

Erhvervsklubben er startet op i 2014 og her samles stort set alle klubbens sponsorer, med fælles interesse for golfsporten og for at dyrke det sociale og commercielle netværk i klubben.

Kalø Erhvervsklub afholder ca. 4 arrangementer årligt, 1 årligt match for alle vores medlemmer i erhvervsklubben med efterfølgende spisning og præmier, 2 sociale arrangementer i klubben og 1 gang om året tager vi på inspirationstur med overnatning til andre baner.

Er du interesseret i at blive erhvervsklubmedlem / sponsor i KGC, er du velkommen til at ringe til os eller sende en mail.

Tlf. 8637 3605,  e-mail: mr@kaloegolf.dk

Med sportslig hilsen

Erhvervsklub/Sponsorudvalget

Martin G. Riemenschneider, Peder Carlo Babis, Per Laursen