Emma Gad for Golfere.

Spillets ånd:
Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter de gældende regler. Alle spillere bør til alle tider opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd, uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd.

Inden start af en runde golf skal du huske at:

 • Hilse på hinanden.
 • Bytte scorekort med din markør.
 • Altid at have en pitchfork og markeringsmærke i lommen og bruge dem korrekt.
 • Vise dine medspillere hvilken bold du spiller med.
 • Tjekke lokale regler. Godt råd: Ha’ altid baneguide og regelbog i din bag. På den måde undgås unødige diskussioner og du kan orientere dig på banen mht. til b.la røde, gule, blå, hvide og sorte pæle.

Sikkerhed:

 • Spillere bør sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt risikere at blive ramt af køllen, bolden eller af sten, kviste og lignende, når de udfører et prøvesving eller et slag.
 • Spillere bør ikke spille, før bolden foran er uden for rækkevidde.
 • Spillere bør altid varsko greenkeepere i nærheden eller foran, når de skal udføre et slag, der kan bringe dem i fare.
 • Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, bør han øjeblikkeligt råbe et advarselsråb. Det traditionelle advarselsråb i sådanne situationer er ”fore”.

Hensyn til andre spillere. Ingen forstyrrelse:

 • Spillere bør altid udvise hensyn over for andre spillere på banen og bør ikke forstyrre deres spil ved pludselige bevægelse, tale eller unødvendig støj.
 • Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere. Husk at sætte mobiltelefon på lydløs, med mindre andet er aftalt med medspillere.
 • På teestedet bør en spiller ikke tee’e sin bold op, før det er hans tur til at spille.
 • Spillere bør ikke stå tæt ved eller direkte bag ved bolden eller bag ved hullet, når en spiller skal til at spille.

På Teested og Green:

 • På teestedet bør en spiller ikke tee sin bold op, før det er hans tur til at spille. Spillere bør ikke stå tæt ved, direkte bag ved bolden eller bag ved hullet, når en spiller skal til at slå.
 • På green bør spillerne ikke træde på en anden spillers puttelinje eller kaste en skygge på denne linje, når han skal spille.
 • Spillere bør blive på eller tæt ved green indtil alle i gruppen har spillet i hul.
 • Bag og bag-vogne må ikke trækkes igennem og /eller placeres på teested.
 • Bagvogne må ej heller trækkes igennem tætklippet græs imellem green og bunker Og ej heller på “forklædet” (= Det meget tætklippet græs foran green)

At fører score:

 • Scorekort føres af markøren. Scoren føres på vej til næste teested, eller efter at der er slået ud ved næste teested. Scoren kontrolleres af spiller og markør.
 • Et scorekort skal altid underskrives af markør og spiller før det afleveres til turneringsledelse og/eller inden handicapregulering.

Spilletempo:

 • Spil i godt tempo og hold trit med bolden foran.
 • Spillere bør spille i et rask tempo.
 • Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis gruppen taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe.
 • Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem. Der vinkes frem og man går ud til siden således at man ikke er i risiko for at blive ramt af bold.

Vær parat til at spille:

 • Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur.
 • Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste teested.
 • Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.
 • Ungå for mange prøvesving og udngå unødig forsinkelse. (40 sek. pr hul)
 • Ha’ altid din bag i nærheden af dig. Og parker din bag ved green på vej mod det næste teested.
 • Den spiller som er tættest på flag, tager flaget op og lægger roligt på green udenfor rækkevidde af andre bolde og puttelinie.
 • Første spiller i hul samler flaget op og gør klar til at sætte tilbage i hul.

Tabt bold:

 • Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder end i et strafområde eller er out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid. Der må max søges efter en bold i 3 min.
 • Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen har passeret og er uden for rækkevidde.

Omsorg for banen:

Bunkers.

 • Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og dem, som andre har lavet tæt derved.
 • Hvis der er en rive inden for en rimelig afstand fra bunkeren, bør riven anvendes til dette formål. Riven lægges tilbage i bunkeren og med rivetænderne i spillets retning. Dette for at undgå, at rivens tænder fanger bolden i bunkeren.

Banen generelt.

 • Udbedring af opslåede græstørv, boldnedslagsmærker og skader forårsaget af golfsko bør også altid oprettes. Ha’ derfor ALTID en pitchfork i lommen til at rette sådanne mærker.
 • Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved at slå græstørv op, og sørge for, at enhver skade på greenen, forårsaget af en bolds nedslag, udbedres omhyggeligt – uanset om det er forårsaget af spilleren selv.

Forebyggelse af unødig skade.

 • Spillere bør undgå at forårsage skade på banen ved at opslå tørv (turf) under prøvesving eller ved af slå køllen ned i jorden i vrede eller af anden årsag.
 • Spillere bør sikre sig, at der ikke forårsages skade, når flagstangen lægges på greenen.
 • For at undgå skade på hullet bør spillere ikke stå for tæt på hullet samt være forsigtige ved håndtering af flagstangen og opsamling af bolden fra hullet.
 • Et køllehoved bør ikke anvendes til at samle bolden op af hullet.
 • Spillerne bør ikke læne sig op ad en kølle på green, navnlig ikke når bolden tages op af hullet.
 • Flagstangen bør sættes omhyggeligt tilbage i hullet, før spillerne forlader greenen.

Hold banen ren.

 • Benyt de opstillede skraldespande til affald og vi opfordrer alle til at opsamle egne cigaretskod.

Greenkeepere:
Tag altid hensyn til greenkeepere. De er til for os og har derfor altid fortrinsret.

Tordenvejr:
En golfbane kan være et livsfarligt sted at befinde sig i tordenvejr.
HVAD SKAL MAN GØRE?

 • Hvis man kan tælle til 5 fra man ser lynet, til man hører torden, og ikke har mulighed for at søge indenfor i et hus eller en bil, bør man søge til det laveste punkt i det nærmeste terræn og sætte sig på hug med samlede fødder og hovedet mellem benene.
 • I denne stilling rager man ikke så højt op, og man rører kun jorden ét sted (Man skal ikke lægge sig fladt på jorden eller i bunker).
 • Man skal passe på med at opholde sig tæt på træer, selvom det kan være fristende, da tordenvejr ofte bringer store regnbyger med sig.
 • Det er vigtigt at understrege, at læskure kun giver sikkerhed, hvis de er udstyret med lynbeskyttelsesanlæg.
 • Hvis man kan tælle til 10 fra man ser lynet, til man hører torden, eller man hører bulder i det fjerne, bør man søge i sikkerhed i nærmeste hus eller bil, da tordenvejr flytter sig hurtigt.

Dresscode og DGU:
Golf bør spilles i tøj hvori man kan røre sig. Tøj der er vind og vandtæt. I KGC er det ikke velset at der spilles i tank-top, bar overkrop og lign. Joggingtøj er ikke acceptabelt. Der opfordres til pænt og anstændigt tøj. Ha’ endvidere altid dit DGU kort på dig og dit BAG mærke på din bag.

God fornøjelse på golfbanen.