Seniorklubben KGC´s bestyrelse

Kontakt til klubben:  seniorgolf@seniorgolfkaloe.dk

Formand:

Knud Andersen

Næstformand:

Jørgen Stampe-Møller

Kasserer:

Jens Chr. Petersen

Bestyrelsesmedlem:

Peter Andresen

Sekretær:

Birger Moss-Pedersen

Suppleant:

Bente Krogh

Suppleant:

Elke Andresen

Revisor:

Carsten Skivild

Revisorsuppleant:

Erik Frank