96 deltagere var mødt op til en forrygende åben seniordag.

Der er ingen tvivl om at KGC råder over en velfungerende seniorafdeling. De mange fremmødet deltagere vidner om, at der er brug for et sted, hvor spillere over 55 år kan mødes og både spille golf og have et socialt netværk.

Det blev en rigtig god dag på banen med efterfølgende mad og præmier i klubhuset.

Tak til seniorafdelingen for et godt arrangement.