Klubmesterskab i slagsspil

Så blev årets slagspilsmesterskab afholdt her i weekenden d. 1 & 2 juni. Vejret var med os, og greens var særdeles flotte. Tak til greenkeeperne for en flot bane.

Resultaterne blev følgende:

Klubmester med runderne 72-73-71 = 216 : Sander Nielsen

Runner op med runderne 75-77-79 = 231 : Jesper Skau Madsen

3. plads med runderne 79-82-83 = 244 : Michael Møller Larsen

Der var dog ikke mange tilmeldte, og sportsudvalget vil til næste år arbejde på at få endnu flere til at spille med i denne turnering. Det blev overvejet at lave både en netto og en brutto række.

Med venlig hilsen

Sportsudvalget i Kalø Golf Club