Der indkaldes til generalforsamling i Torsdagsherrerne

 Onsdag d. 28 november kl. 19.00

 i klubhuset – Cafe på Toppen.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Der serveres som altid øl/vand og et stykke pizza.