Sidste nyt fra Greenkeeper om banen

 Banestatus

Chef greenkeeper:

Max Brüner

Greenkeeper nyt!

En lille hilsen fra Max og hans ansatte.

31.05.2017

For at reducere mængden af kløver, bellis og mælkebøtter på banen, bliver udvalgte områder sprøjtet mod disse.

Det er primært semirough, greenomgivelser og udvalgte klippede roughområder der vil blive behandlet.

Mvh Greenkeeperne

19.08.2016

Nyt fra Greenkeeperen

Vi har haft en påkørsel af vandhanen på hul 5. Der er bestilt reparation og vandet vil være tilbage midt i næste uge. Indtil da er der vand ved klubhuset og på hul 14.

Efter ferien er vi nu oppe på fuld bemanding og der vil blive arbejdet på at banen fortsat er i den fine stand som den har været indtil nu. Der er forskellige arbejder der vil blive sat gang i hen over sensommeren.

  • Der vil i den kommende til være løbende reparation af bunkere som har været lidt forsømt. Sommerens regn har være meget hårde ved dem og det har været svært, at stoppe undergrundens ler i at blande sig med sandet. Vi arbejder på sagen og håber på jeres tålmodighed.
  • Vertikalskæringen vil, hvis vejret vil, også være prioriteret højt, så vores green kan blive luftet.

8.07.16

Nyt fra greenkeeper

hvis vejret arter sig, vil vi vertikalskære greens i løber af de kommende uger.

Vi håber på forståelse over for lidt dårligere greens et kort stykke tid.

Se denne video der forklare, hvordan vi gør det.

Denne video forklarer, hvorfor vi gør det.

Kære medlemmer og gæster

Som noget nyt og et forsøg her i vintermånederne så vil vi holde 18 huls banen og Par 3 banen (Pay and Play) åbent for spil på sommergreens.

I perioder med frostvejr lukkes banen helt af, så der bliver ingen vintergreens at spille til.

For at se om banen er åben skal man ind og kigge på bookingen på golfbox.

Er tiderne blokeret på golfbox er banen lukket for spil, kan tiderne bookes er banen åben

Vi vil naturligvis følge op løbende for at sikre banen ikke tager skade af det, vi vil samtidig opfordre til at man overholder retningslinjerne for spil på banen.

Martin G. Riemenschneider

Bane status

  1. Udføres snarest muligt.
  2. Udføres i vinter 2015/2016
  3. Endnu ikke besluttet

HUL 1:

(2) Reparation af sti fra teested

(1) Tyndes ud i træer langs højre side

HUL 2:

(1) Træer tyndes ud i venstre side ved gammel gul tee så der kan klippes med maskine

(1) Træer beskæres eller fælles i venstre side ved teested

(1) Grantræ venstre om teested skal stammes op og evt. fjerne de yderste grene

(1) De 2 træer på højre side af gul tee fældes samt busk ved sidste træ

(2) Reparation af sti

HUL 3:

(2) Der etableres en hazard i venstre side i bunden

(1) Træer der er gået ud fældes

(3) Nye træer plantes i venstre side

(1) Træhegn i højre side tyndes ud

HUL 4:

(2) Der laves en ny sti op til teestedet på hul 5 mens den gamle renoveres

(2) Fairway reguleres

(1) Små træer ved bækken fældes

(3) Udvide teested

HUL 5:

(2) Dropzone etableres venstre om dametee

(3) Reparation af teested og udvide det mod højre

HUL 6:

(3) Dræn ved bunker før green laves

(2) Fjerne siv i sø

(3) Evt. lave fairway i højre side i bunden, nuværende fairway laves i semirough.

HUL 7:

(1) Græs skal ikke klippes foran dametee

(1) De 2 bagerste træer fældes

(2) Nyt teested ved vintertee

(2) Target hul gul til rød, ny sti fra hul 6

HUL 8:

(2) Svanen males grøn

(1) Der skal klippes mindre bag hvid tee

HUL 9:

Ingen ting

HUL 10:

(1) Fokus på klipning i venstre side

(1) Fjern de træer der er gået ud bag green

(1) Hegn mellem 10 og 18 tyndes ud

HUL 11:

(3) Klokke i venstre side efter udslaget

(1) Små buske i højre side fjernes tee hul 17 og fairway hul 11

(2) Roughen klippes tættere på i højre side ved green

HUL 12:

(2) Sti ved teested renoveres

(2) Buske i højre side fjernes

(2) Golfere vendes til at gå op venstre om green der sættes bøjler op

HUL 13:

(2) Buske og træer i højre side tyndes ud

(2) Hegn over til par 3 banen tyndes ud

(2) Der skal tyndes ud i frugttræer

(3) Hvid tee rykkes bagud og på bakken

(3) Der graves et dræn på tværs af fairway for at lede vandet væk

(1) Træ klynge ved første bunker i højre fjerne / tyndes ud

(1) Birketræer til venstre fjernes

HUL 14:

(3) Bunker lukkes af i venstre side på fairway

(3) Plante træer i hazard i venstre side

(2) Rød tee flyttes til blå

HUL 15:

(2) Rough mellem fyr træer og bænk

(2) Venstre omkring green klippes mindre

(2) Asfalt på stien

HUL 16:

(2) Asfalt på sti

(2) Udtynde hegn til højre for green

HUL 17:

(2) Hegnet til venstre for green tyndes ud og ryddes op

(3) Evt. dele bunker i 2 eller 3 dele

(3) Ny klokke

(2) Bunden af stien til hul 18 renoveres med nyt asfalt

HUL 18:

(3) Evt. plante nye træer i stedet for de andre

DIVERSE:

Opstamning af træer gøres løbende.

Teesteds skilte males.

Stier vedligeholdes løbende

Prioritering:

  1. Udføres snarest muligt.
  2. Udføres i vinter 2015/2016
  3. Endnu ikke besluttet